AdaptiveObjects For Developer

از اعوان
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه شامل نکاتی خواهد بود که می تواند به توسعه دهنده ی موجودیت های ادپتیو کمک کند.

شرح پکیج ها

برای هر کدام از Editor ها (نوع پارامتر) یک کلاس Factory وجود دارد. هر Editor Factory (بخش 1 از تصویر) با استفاده از یک سری Editor (بخش 2 از تصویر) محتوای صفحه Edit را می سازد.


AdaptivePackages2.pngعملکرد کلاس AdaptiveAngularGeneratorService

AdaptiveAngularGeneratorService کلاسی بسیار مهمی در ساخت UI فرم های سه گانه ادپتیو هاست. این کلاس سه کار مهم انجام می دهد

  1. instance از از کلاس Adaptivetype را حاصل می کند.
  2. تشخصی می دهد باید از چه template ای استفاده کند.
  3. از groovy template می خواهد یک html متناسب برای شیء adaptiveType بسازد و آن را به عنوان پاسخ به client می فرستد.